Drop us a lineVåra mål

Vi strävar mot följande mål, när vi arbetar med våra beställare:

 • Tillverkning av produkter av hög kvalitet samt leverans av utrustning och produkter i tid.
 • Fullgörande av garantiförpliktelser.
 • Överensstämmelse med kvalitetsstandarderna och beställarnas krav.

Vi strävar mot följande mål, när vi arbetar med våra leverantörer:

 • Långvarigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete
 • Garanti för att leverera kvalitetsmaterial.

Vi strävar mot följande mål, när vi arbetar med våra anställda:

 • Skapande av en gynnsam och vänlig arbetsatmosfär.
 • Respekt för våra anställda och iakttagande av deras rättigheter.
 • Skapande av företagets etiska kodex.
 • Omsorg om våra anställdas hälsa.
 • Motivering av anställda till ökning och utveckling av deras yrkeskunskaper och -färdigheter.

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Yrkeskunnighet och djupa kunskaper
 • Hederliga, pålitliga och öppna relationer med våra partners
 • Konstruktivt arbete med våra beställare och partners
 • Välorganiserat grupparbete
 • Omtänksam behandling av miljön
 • Återvinning av avfall
 • Säkerhet inom industrin

FÖRETAGETS AMBITIONER

Vi vill vara:

 • Ett modernt konkurrenskrafrigt företag
 • Ledare inom tillverkning av specialiserad stor utrustning
 • En pålitlig underentreprenör

OMSORG OM VÅRT FÖRETAG

 • Vi sätter värde på ett långvarigt samarbete med beställare och leverantörer, eftersom det påverkar vårt företags vinst, dess utveckling och effektivitet.

OMSORG OM MILJÖN

Miljön och naturen är dyra. Vi anstränger oss att minimisera negativt inflytande av vårt företags verksamhet på miljön. På vårt företag används miljöledningssystemet ISO 14001 (Environmental Management System).

Vi väljer de leverantörer som har ISO 14001-certifikatet och ägnar stor uppmärksamhet åt återvinning av avfall.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt våra anställdas hälsa samt iakttagande av lagstiftningen och säkerhetstekniken på arbetsplatsen.

 • Alla våra anställda undersöks regelbundet hos läkare.
 • Vi genomför och undersöker riskanalys.
 • Vi använder moderna individuella skyddsmedel.
 • Vi optimiserar teknologiska processer.
 • Vi ser efter renheten av arbetskläderna och produktionslokalerna.
 • På vårt företag används systemet för hantering av yrkessäkerhet och -hälsa (Occupational Health and Safety Management Systems). Vårt företag har OHSAS 18001:2007-cerifikatet.