Drop us a lineFöretagets historia

Firman Fotis (före detta  C.J.Lesta Metallitookoda,A.S.G&H Lellep,Võit,Tartu Metallivabrik).

forester-crane-log-trailer-16

Det är ett av de äldsta företagen i Estland, som omfattar ett företag med samma namn och mångårig historia. Dess högkvarter ligger i Tartu stad, Estland.

HISTORIA

År 1885. Carl Julius Lesta bildar en verkstad.

Dess läge har valts inte av en slump. Jordstycket, som verkstadens grundare hittat, låg på den plats där Lijva gatan och Maarja gatan korsade varandra.

Under den här tiden ansågs det här området vara en förort. Trots detta var det livlig och lovande vad gällde utvidgning. Verstaden, som tillverkade metallvaror, inriktade sig på att tillfredställa behoven av trakten.

Husgeråd såsom metallinstrument, spisdörrar och -chokar, dörr- och fönstergångjärn, dörr- och fönsterlås, samt metallvaror låg grund till det nybildade företagets sortiment.

Produktionen av den verkstad, som var liten i storleken, hade inte bara ett praktiskt utan också konstnärligt värde.

Företagets grundare misstog sig inte vad gällde verksamhetsområdet och läget, som valts. Efterfrågan på produktionen ökte ständigt, vilket blivit en sporre för utvidgning av verkstaden

År 1897. Verkstaden växte upp och blev en fabrik.

Tillsammans med teknisk utveckling och utvidgning av jordbrukets behov fortsatte dess sortiment öka. Samma år började fabriken tillverka reservdelar för jordbruksutrustning.

År 1914. 14 människor arbetar på fabriken. Önskan att arbeta och utvecklas samt förmågan att planera bidrar till mångfalden av den tillverkade produktionen. Den tillfredställde helt och hållet behoven av staden och de närliggande omgivningarna.

År 1918. Företaget såldes till Georg Lellep och Hans Lellep (som hade samma efternamn).

År 1919. Fabriken namnändrades till A.S. G&H Lellep. Den arbetade under det här namnet ända fram till 1940.

I takt med tiden. Nya riktningar, nya perspektiv: företaget börjar tillverka mer komplicerad produktion, nämligen jordbruksmaskiner.

År 1923. Under jordbruksutställning i Tartu stad ställde företaget ut sitt mekaniska trösverk, som hade originalkonstruktion och ganska hög kapacitet. Sedermera blev det mycket populär bland jordbrukare.

Före andra världskriget var företagets produktion känd långt utanför Estland. Fabrikens personal växte till 129 människor, vilket enligt den här tidens måttstock ansågs vara ett stort företag.

År 1940. Regimändring i staten. Företaget nationaliserades och fick ett nytt namn: Voit.

De här förändringarna inte bara påverkade Volt fabriks sortiment och produktionsinriktning utan också tjänade som en stark sporre för utvidgning av sortimentet och ökning av antalet tillverkade jordbruksmaskiner i samband till anslutning till Sovjetunionen.

Leveransgeografin ökte avsevärt. Fabriken blev inte bara republikansk utan också allunionell.

Andra världskriget avbröt fabrikens arbete. År 1944 föstördes byggnaderna helt och hållet efter ännu en bombning.

År 1945. Efter segern över fascismen rekonstruerades fabriken snabbt och jordbruksmaskiner, som hela landet behövde så mycket, började komma från löpande bandet igen.

Som redan nämnts ovan, blev fabriken Voit ett företag av allunionell skala. Då börjar en aktiv export till Warszawapaktens länder. Det bör påpekas att utrustningen ständigt utmärktes med ”Sovjetunionens kvalitetsmärke”, som ansågs vara en hög standard.

År 1969.  Potatisplockningsmaskinen fick en guldmedalj under utställningen i Leipzig. Företagets konstruktionsbyrå kan berömma sig av hundratalspatent och teknisk-vetenskapliga utvecklingar.

År 1990. Till följd av återupprättandet av den estiska republikens självständighet och ändringen av fabrikens status började företaget uppleva vissa svårigheter kopplade i första hand till störande av ekonomiska förbindelser mellan länderna, som tidigare ingick i Sovjetunionen, och Warszawapaktens länder. Dessutom påverkades det av nya villkor: marknadsekonomin och fria pris.

Den nya ledningen anpassade sig snabbt till de nya villkoren, diversifierade sin affärsverksamhet och blev välvilligt inställd till den västra marknaden, som under den där tiden var lönsammare. En av fabrikens fasta beställare blev företaget WEIMER under ledningen av Lennart Kederkvist Erik. Efter 5 år av ett framgångsrikt samarbete ansåg företaget Weimer att det skulle vara lönsamt att hyra hela fabriken, däribland konstruktionsbyrån.

År 1995. Fabriken omprofilerades fullständigt och började tillverka utrustning för virkesproduktion av sådana märken som Forester, Knokke, Weimer.

År 2013. En konstruktionsbyrå öppnades för att öka sortimentet av den tillverkade produktionen.

År 2014. Erfarna marknadsförare kom till vårt team under ledningen av Artjom Tsyganok, dvs. specialister som marknadsför företagets produkter och lösningar.

År 2015. Företagets representation öppnades i Magnitogorsk stad, Ryska Federationen. Dess chef är Artjom Tsyganok.

År 2016. Ett avtal ingicks om att öppna en avskild representation i Serpuchov stad, Moskva oblast.

I dag, år 2016.

Fabrikens nya ägare Jurij Pikk och dess verkställande direktör Ilja Agarjov, utvecklar det företag som är känt både i väst och öst genom att stödja sig på sin mångåriga erfarenhet.

Jurij Pikk har satt upp följande mål:

”Tillgänlig och modern utrustning av hög kvalitet för varje jordbruk för virkesproduktion i Västra och Östra Europa!”.

Det centraliserade systemet för hantering av produktion och försäljningar är det bästa sättet att få produktions höga kvalitet och det pris som kommer att ha ingen konkurrens.

Vi behärskar nya tekniker för hantering av produktion och marknadsföring, som används i världens ledande koncerner inom maskinindustri.

Vår konstruktionsbyrå och produktion har certifierats enligt världens avancerade standarder.

Vi utväxlar ständigt vår erfarenhet och samarbetar med Estlands och Rysslands ledande universitet.

EESTI.  ESTONIA.  TARTU.  Aruküla tee 9

Ägare: Jurij Pikk

VD: Ilja Agarjov

Partner i Ryska federationen: Artjom Tsyganok

Ytterligare material:

http://opendata.muis.ee/object/3200832

http://www.ra.ee/fotis/search.php?FO_sisu=Tartu&FO_kas_album_yksik=on&FO_kas_album=on&FR_yksus=koik&FV_pohimik=koik&order=content_desc&skip=8450

https://tartu.postimees.ee/1055590/tartus-nuputatu-joudis-maailmaturule?_ga=2.206551259.917674872.1509812847-158392491.1495358586