Drop us a lineNasze cele

W pracy z Klientami stawiamy sobie następujące cele:

 • Produkcja wysokiej jakości produktów, dostawa sprzętu i produktów na czas.
 • Realizacja gwarancji.
 • Zgodność ze standardami jakości i wymaganiami Klientów.

We współpracy z dostawcami stawiamy sobie następujące cele:

 • Długoterminowa współpraca korzystna dla obu stron;
 • Gwarantowana dostawa materiałów wysokiej jakości.

W pracy z personelem stawiamy sobie następujące cele:

 • Tworzenie wspierającej i przyjaznej atmosfery pracy;
 • Szanowanie i przestrzeganie praw pracowników;
 • Stworzenie kodeksu etyki firmy;
 • Troska o zdrowie pracowników;
 • Motywowanie pracowników do rozwoju i doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

NASZE WARTOŚCI

 • Profesjonalizm i głęboka wiedza;
 • Uczciwe, rzetelne i otwarte relacje z naszymi Partnerami;
 • Konstruktywna praca z Klientami i Partnerami;
 • Skoordynowana praca zespołowa;
 • Dbałość o środowisko naturalne;
 • Ponowne wykorzystanie odpadów;
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy.

ASPIRACJE FIRMY

Chcemy zostać:

 • Nowoczesną konkurencyjną firmą
 • Liderem w produkcji wysokospecjalistycznego i wielkogabarytowego sprzętu
 • Rzetelnym podwykonawcą.

DBANIE O BIZNES

 • Cenimy długoterminową współpracę z Klientami i Dostawcami, ponieważ to ona decyduje o zyskach naszego przedsiębiorstwa, jej rozwoju i efektywności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

Środowisko i przyroda to rzeczy bezcenne. Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Nasza Firma korzysta z Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 (Environmental Management System).

Wybieramy dostawców, posiadających certyfikat ISO 14001, przywiązując dużą wagę do gospodarki odpadami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przywiązujemy dużą wagę do zdrowia pracowników, przestrzegania przepisów prawa oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • Przeprowadzamy regularne badania lekarskie wszystkich pracowników;
 • Przygotowujemy i badamy analizę ryzyka;
 • Stosujemy nowoczesne środki ochrony osobistej;
 • Optymalizujemy procesy technologiczne;
 • Monitorujemy czystość odzieży roboczej i pomieszczeń przemysłowych;
 • Firma korzysta z systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Occupational Health and Safety Management Systems). Firma posiada Certyfikat OHSAS 18001:2007.