Drop us a lineMożliwości technologiczne

Forester produkuje przyczepy do drewna, manipulatory hydrauliczne, żurawie wysięgnikowe oraz urządzenia technologiczne do różnych dziedzin działalności. Wiele specjalistycznych maszyn jest wykorzystywanych w pracach leśnych, budownictwie, rolnictwie. Wśród tych maszyn znajdują się manipulatory, urządzenia załadowczo-rozładowcze, zmechanizowane ładowarki rolnicze typu manipulator, wózki do przewozu drewna i pojazdy do przewozu drewna.

Na wszystkich etapach produkcji działa system zarządzania cyklem życia produktu. Przedsiębiorstwo posiada składowanie, obróbkę mechaniczną i produkcje montażowo-spawalniczą, obszary produkcyjne i naprawcze. We wszystkich typach produkcji stosowane są nowoczesne urządzenia spawalnicze i do obróbki metali. Produkcja spawalnicza i sprzęt spawalniczy otrzymały uprawnienia do wykonywania konstrukcji spawanych do dźwigów, żurawi i urządzeń do przeładunku metali, a spawacze przedsiębiorstwa - do wykonywania takich prac spawalniczych. Konstruktorzy przedsiębiorstwa zostali sprawdzeni pod kątem prawidłowości projektowania żurawi wysięgnikowych. Na terenie przedsiębiorstwa zostało powstało certyfikowane laboratorium kontroli połączeń spawanych.

Dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz nowoczesnemu sprzętowi high-tech, nasza firma produkuje jakościowo i terminowo wyroby metalowe oraz wykonuje różnego rodzaju obróbkę metali:

  • cięcie blach do grubości 150 mm i wymiarów arkusza 2000 × 6000 mm na gazowych obrabiarkach do cięcia z komputerowym systemem sterowania;
  • cięcie półfabrykatów rurowych z fazowaniem za pomocą noża o zmiennym kącie nachylenia na bazie kompleksu robotyki ABB;
  • gięcie półfabrykatów blach o grubości 10 mm i o długości gięcia do 6000 mm na rolkowych prasach do gięcia blach o nacisku 400 ton;
  • precyzyjne toczenie części o średnicy do 450 mm i długości do 750 mm;
  • obróbka części obudowy o wymiarach 800x800x850 i masie do 2000 kg na 4-osiowych centrach obróbczych z komputerowym systemem sterowania;
  • obróbka części obudowy o wymiarach 5000x1250x2000 i masie do 12000 kg na poziomych wytaczarkach i frezarkach z komputerowym systemem sterowania;
  • wykonywanie konstrukcji spawanych o kształtownikach skrzynkowych ze stali niskostopowych metodą automatycznego spawania szwów podłużnych o długości do 4000 mm;
  • produkcja budowlanych konstrukcji spawanych (podpory, dźwigary itp.)