Drop us a lineCertyfikacja

ISO 9001

"System Zarządzania Jakością" – standard, który istnieje już od kilkudziesięciu lat w cywilizowanym świecie, jest przyjętą normą stabilności jakości i najlepszy dowód na to, że firma ściśle przestrzega i spełnia wymagania, określone przez niezależne organizacje międzynarodowe, w tym przypadku, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization). Certyfikat ten będzie dla użytkowników głównym kryterium przy wyborze organizacji i gwarantował jakość usług.

ISO 14001

Nasza firma spełnia wymagania tego standardu zarządzania środowiskowego, którego celem jest minimalizacja wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. System zarządzania środowiskowego ocenia istniejące i potencjalne szkody przedsiębiorstwa w środowisku, opracowuje technologie usprawnienia procesu produkcyjnego, które pozwalają nam zapobiegać szkodom środowiskowym.

OHSAS 18001

Ten certyfikat systemu zarządzania BHP daje naszym pracownikom gwarancje bezpieczeństwa procesu produkcyjnego, umożliwiając znaczną poprawę jakości pracy przedsiębiorstwa.

EN ISO 3834

"Wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych" – to norma, monitorująca spełnianie wymagań technicznych dla konstrukcji spawanych podczas ich produkcji i dalszej eksploatacji. Certyfikat zapewnia kontrolę przygotowania do procesu produkcyjnego, bezpośrednie zarządzanie nim oraz mechanizmy korygujące proces. Kontrola odbywa się na wszystkich etapach produkcji: od oferty handlowej, natychmiastowego opracowania przyszłego projektu i jego wytworzenia, po przeprowadzenie testów potwierdzających rzetelność projektu.

EN 1090-1

Zharmonizowana norma „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji projektu” daje prawo do otrzymania europejskiej normy jakości. Oznakowanie CE jest obowiązkowe przy wyjściu towarów na rynek europejski i otwiera drogę do swobodnego przepływu towarów w 27 krajach. To oznaczenie wskazuje, że produkt spełnia europejskie wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.