Drop us a lineMūsu mērķi

Sadarbībā ar klientiem mūsu mērķī ir:

 • Augstās kvalitātes produkcijas ražošana, iekārtu un produktu piegāde laikā.
 • Garantijas saistību izpilde.
 • Atbilstība kvatitātes standartiem un klientu prasībam.

Sadarbībā ar piegādātājiem mūsu mērķī ir:

 • Ilgtermiņa abpusēji izdevīga sadarbība.
 • Kvalitatīvu materiālu piegādes garantija.

Sadarbībā ar darbiniekiem mūsu mērķī ir:

 • Labvēlīgas un draudzīgas darba atmosfēras radīšana.
 • Darbinieku tiesību ievērošana un viņu cieņa.
 • Uzņēmuma ētikas kodeksa izveide.
 • Rūpes par darbinieku veselību.
 • Darbinieku motivācija profesionālo zināšanu un prasmju izaugsmei un attīsībai.

MŪSU VĒRTĪBAS

 • Profesionalitāte un pamatīgas zināšanas.
 • Godīgās, uzticamās un atvērtās attiecības ar partneriem.
 • Konsruktīvs darbs ar klientiem un partneriem.
 • Saskanīgs komandas darbs.
 • Cieņa pret apkārtējo vidi.
 • Otreizēja atkritumu izmantošana.
 • Darba drošība.

KAMPAŅAS TIEKŠANĀS

Mēs gribam kļūt par:

 • Mūsdienīgu konkurentspējīgu kompāniju.
 • Augsti specializētu un lielgabarīta aprīkojuma ražošanas līderiem.
 • Uzticāmu apašuzņēmēju.

BIZNESA GĀDĪBA

 • Mēs augsti vērtējam ilgtermiņa sadarbību ar klientiem un piegadātājiem, jo no tā ir atkarīga mūsu uzņēmuma peļņa, attīstība un efektivitāte.

CIEŅA PRET APKĀRTĒJO VIDI

Apkārtēja vide, daba ir vērtīgas lietas. Mēs cenšamies samazināt mūsu darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Mūsu uzņemumā tiek izmantota vides aizsardzības vadības sistēma ISO 14001 (Environmental Management System).

Mēs izvēlamies piegādātājus, kuriem ir ISO 14001 sertifikāts, un pievēršam lielu uzmanību atkritumu utilizācijai.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Mēs pievēršam lielu uzmanību darbinieku veselībai, likumdišanas un darba drošības noteikumu ievērošanai darba vietās.

 • Mēs regulāri veicam medicīnisko pārbaudi visiem darbiniekiem.
 • Mēs sastādam un pētam risku analīzi.
 • Mēs izmantojam mūsdienīgus individuālus aizsardzības līdzekļus.
 • Mēs optimizējam tehnoloģiskus procesus.
 • Mēs pārbaudam darba apģerbu un rūpniecības telpu tīrību.
 • Uzņemumā tiek izmantota profesionalās drošibas un veselības menedžmenta sistēma (Occupational Health and Safety Management Systems). Uzņēmumam ir OHSAS 18001:2007 sertifikāts.