Drop us a lineSertifikācija

ISO 9001

“Metalisko materālu metināšanas ar kausēšanu kvalitātes prasības” - šīs standarts kontrolē metināto kunstrukciju atbilstību tehniskām prasībām to ražošanas un ekspluatācijas laikā. Sertifikāta esamība paredz ražošanas procesa sagatavošanas kontroli, to pārvaldi, kā arī koriģejušo mehanismu esamību. Ražošanas kontrole izpaužās visos ražošanas posmos: no komerciālā piedavājuma, nākotnes konsrtukcijas izstrādei, tas ražošanai līdz galatestu izpildei, kas apstiprina konstrukciju drošību.

ISO 14001

Mūsu kompānija atbilst šīm vides pārvaldes standartam, kas mērķis ir ražošanas procesu ietekmes samazināšana uz apkārtējo vidi. Vides pārvaldes sistēma vērtē uzņēmuma esojošo un potenciālu ekoloģisko kaitējumu, izgudro tehnoloģijas ražošanas procesa uzlabošanai, kas ļauj mūsu uzņēmumam novērst kaitējumu videi.

OHSAS 18001

Šīs darba drošības vadības sistēmas sertifikats garantē mūsu darbiniekiem ražošanas procesa drošību , kas ļauj ievērojami uzlabot uzņēmuma darba kvalitāti.

EN ISO 3834

“Metalisko materālu metināšanas ar kausēšanu kvalitātes prasības” - šīs standarts kontrolē metināto kunstrukciju atbilstību tehniskām prasībām to ražošanas un ekspluatācijas laikā. Sertifikāta esamība paredz ražošanas procesa sagatavošanas kontroli, to pārvaldi, kā arī koriģejušo mehanismu esamību. Ražošanas kontrole izpaužās visos ražošanas posmos: no komerciālā piedavājuma, nākotnes konsrtukcijas izstrādei, tas ražošanai līdz galatestu izpildei, kas apstiprina konstrukciju drošību.

EN 1090-1

Saskaņots standarts “Konstrukcijas elementu atbilstības novērtešanas prasības” dod atbilstību Eiropas kvalitātes standartam. CE markejums ir obligāts preču izvietošanai Eiropas tirgū un paver iespēju brīvai preču cirkulācijai 27 Eiropas vilstīs. Šīs msrķējums norāda, ka galaprodukts atbilst Eiropas Savienības drošības, veselības un vides apsardzes noteikumiem.