Drop us a lineSertifikacija

ISO 9001

"Metalinių medžiagų suvirinimo lydymo būdu kokybės reikalavimai" - šis standartas kontroliuoja, ar laikomasi suvirintų konstrukcijų techninių reikalavimų gamybos ir tolesnio naudojimo metu. Sertifikatas numato gamybos proceso parengimo kontrolę, tiesioginį jo valdymą, taip pat mechanizmų, kurie gali ištaisyti procesą, buvimą. Kontrolė vyksta visuose gamybos etapuose: nuo komercinio pasiūlymo, būsimos konstrukcijos plėtros ir jos gamybos iki testinių bandymų, patvirtinančių konstrukcijos patikimumą.

ISO 14001

Mūsų įmonė atitinka šį aplinkosaugos vadybos standartą, kuriuo siekiama sumažinti gamybos procesų poveikį aplinkai. Aplinkosaugos vadybos sistema įvertina esamą ir potencialią įmonės žalą aplinkai, plėtoja technologijas gamybos procesui patobulinti, kas leidžia mūsų kompanijai išvengti žalos aplinkai.

OHSAS 18001

Šis darbo apsaugos valdymo sistemos sertifikatas suteikia mūsų darbuotojams gamybos proceso saugumo garantijas, kas leidžia stipriai padidinti įmonės darbo kokybę.

EN ISO 3834

"Metalinių medžiagų suvirinimo lydymo būdu kokybės reikalavimai" - šis standartas kontroliuoja, ar laikomasi suvirintų konstrukcijų techninių reikalavimų gamybos ir tolesnio naudojimo metu. Sertifikatas numato gamybos proceso parengimo kontrolę, tiesioginį jo valdymą, taip pat mechanizmų, kurie gali ištaisyti procesą, buvimą. Kontrolė vyksta visuose gamybos etapuose: nuo komercinio pasiūlymo, būsimos konstrukcijos plėtros ir jos gamybos iki testinių bandymų, patvirtinančių konstrukcijos patikimumą.

EN 1090-1

Darnusis standartas "Reikalavimai konstrukcijos elementų atitikimo įvertinimui" suteikia teisę į Europos kokybės standartą. CE ženklas yra privalomas prekių patekimui į Europos rinkos segmentą ir atveria kelią laisvam prekių judėjimui 27 šalyse. Šis ženklas nurodo, kad gaminys atitinka Europos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.