Drop us a lineMūsų tikslai

Dirbant su klientais, mūsų tikslai:

 • Aukštos kokybės produktų gamyba, savalaikis įrangos ir produktų tiekimas.
 • Garantinių įsipareigojimų įgyvendinimas.
 • Kokybės standartų ir klientų poreikių atitikimas.

Dirbant su tiekėjais, mūsų tikslai:

 • Ilgalaikis abipusiai naudingas bendradarbiavimas.
 • Aukštos kokybės medžiagų pristatymo garantija.

Dirbant su kolegomis, mūsų tikslai:

 • Sukurti palankią ir draugišką darbo atmosferą.
 • Pagarba darbuotojų teisėms.
 • Įmonės etikos kodekso kūrimas.
 • Rūpinimasis darbuotojų sveikata.
 • Motyvavimas darbuotojus augti ir vystyti profesines žinias ir įgūdžius.

MŪSŲ VERTYBĖS

 • Profesionalumas ir gilios žinios.
 • Sąžiningi, patikimi ir atviri santykiai su partneriais.
 • Konstruktyvus darbas su klientais ir partneriais.
 • Sklandus komandinis darbas.
 • Rūpestingas požiūris į aplinką.
 • Pakartotinis atliekų naudojimas.
 • Darbo sauga.

KOMPANIJOS SIEKIAI

Mes norime būti:

 • Aktyvia konkurencinga kompanija,
 • Specializuotos ir didelio masto įrangos gamybos lydere,
 • Patikimu subrangovu.

RŪPINIMASIS VERSLU

 • Mes vertiname ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais ir tiekėjais, nes tai lemia mūsų įmonės pelną, jos plėtrą ir veiksmingumą.

RŪPINIMASIS APLINKA

Aplinka, gamta - neįkainojami dalykai. Mes siekiame sumažinti neigiamą mūsų veiklos poveikį aplinkai. Mūsų bendrovė naudoja aplinkosaugos valdymo sistemą ISO 14001 (Environmental Management System).

Mes renkamės tiekėjus, kurie turi ISO 14001 sertifikatą ir skiria daug dėmesio atlieku tvarkymui.

SVEIKATA IR SAUGA

Mes skiriame daug dėmesio darbuotojų sveikatai, teisinės sistemos laikymuisi ir saugai darbo vietoje.

 • Mes reguliariai atliekame visų darbuotojų medicininį patikrinimą.
 • Mes ruošiame ir studijuojame rizikos analizę.
 • Mes naudojame šiuolaikines asmeninės apsaugos priemones.
 • Mes optimizuojame technologinius procesus.
 • Mes stebime darbo drabužių ir gamybinių patalpų švarą.
 • Įmonė naudoja darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą (Occupational Health and Safety Management Systems). Kompanija turi sertifikatą OHSAS 18001:2007.