ISO 9001

„Kvaliteedinõuded metallmaterjalide keevitamisel“ on standard, mis kontrollib keevituskonstruktsioonide vastavust tehnilistele nõuetele nende tootmise ja edasise ekspluatatsiooni käigus. Sertifikaadi olemasolu näeb ette tootmisprotsessi ettevalmistuse kontrolli teostamist, selle vahetut juhtimist, samuti protsessi korrigeerivate mehhanismide olemasolu. Kontrolli teostatakse kõikides tootmisetappides: alates pakkumistest, tulevase konstruktsiooni otsesest väljatöötamisest ja selle valmistamisest kuni konstruktsiooni usaldusväärsust kinnitavate kontrollkatsete läbiviimiseni.

ISO 14001

Meie ettevõte vastab keskkonnaohje standardi nõuetele, mis on suunatud tootmisprotsesside mõju minimeerimisele ümbritsevale keskkonnale. Keskkonnaohje süsteem  hindab ettevõtte olemasolevat ja potentsiaalset ökoloogilist kahju, töötab välja tehnoloogiad tootmisprotsessi täiustamiseks, mis võimaldavad meie ettevõttel ennetada kahju tekitamist keskkonnale.

OHSAS 18001

Käesolev tööohutuse juhtimise sertifikaat annab meie töötajatele garantii tootmisprotsessi ohutuse kohta, mis võimaldab oluliselt tõsta ettevõtte töö kvaliteeti.

EN ISO 3834

„Kvaliteedinõuded metallmaterjalide keevitamisel“ on standard, mis kontrollib keevituskonstruktsioonide vastavust tehnilistele nõuetele nende tootmise ja edasise ekspluatatsiooni käigus. Sertifikaadi olemasolu näeb ette kontrolli teostamist tootmisprotsessi ettevalmistamisel, selle vahetut juhtimist, samuti protsessi korrigeerivate mehhanismide olemasolu. Kontrolli teostatakse kõikides tootmisetappides: alates pakkumistest, tulevase konstruktsiooni otsesest väljatöötamisest ja selle valmistamisest kuni konstruktsiooni usaldusväärsust kinnitavate kontrollkatsete läbiviimiseni.

EN 1090-1

Harmoniseeritud standard „Nõuded konstruktsiooni elementide vastavuse hindamisele“ annab õiguse Euroopa kvaliteedistandardile. СЕ märgis on kohustuslik kauba väljumisel Euroopa turule ning avab tee kaupade vabale liikumisele 27 riigis. Nimetatud märgis tõendab, et toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, samuti tervise- ja keskkonnanõuetele.