Meie eesmärgid tellijatega töötamisel:

 • kõrge kvaliteediga toodete valmistamine, seadmete ja toodete tähtaegne kohaletoimetamine;
 • garantiikohustuste täitmine;
 • vastavus kvaliteedistandarditele ja tellijate nõudmistele.

Meie eesmärgid tarnijatega töötamisel:

 • pikaajaline vastastikku kasulik koostöö;
 • kvaliteetsete materjalide kohaletoimetamise garantii.

Meie eesmärgid personaliga töötamisel:

 • toetava ja sõbraliku töökeskkonna loomine;
 • töötajate õiguste austamine ja järgimine;
 • ettevõtte eetikakoodeksi loomine;
 • hoolitsus töötajate tervise eest;
 • töötajate motivatsioon kasvuks ning professionaalsete teadmiste ja oskuste arendamiseks.

MEIE VÄÄRTUSHINNANGUD

 • Professionaalsus ja  põhjalikud teadmised
 • Ausad, usaldusväärsed ja avatud suhted partneritega
 • Konstruktiivne töö tellijatega ja partneritega
 • Sujuv meeskonnatöö
 • Säästev suhtumine ümbritsevasse keskkonda
 • Jäätmete taaskasutus
 • Tööohutus

ETTEVÕTTE AMBITSIOONID

Me soovime olla:

 • kaasaegne konkurentsivõimeline ettevõte;
 • liider sptesialiseeritud ja suuremõõduliste seadmete tootmisel;
 • usaldusväärne alltöövõtja.

ÄRITEGEVUSE KORDAMINEK

Hindame pikaajalist koostööd tellijatega ja tarnijatega, sest nendest oleneb meie ettevõtte kasum, selle areng ja efektiivsus.

VASTUTUS KESKKONNA EEST

Ümbritsev keskkond ja loodus on hindamatud väärtused. Me püüame minimeerida ettevõtte tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Meie ettevõttes kasutatakse keskkonnakaitse juhtimissüsteemi ISO 14001 (Environmental Management System). Me valime endale tarnijad, kellel on sertifikaat ISO 14001 ning pöörame suurt tähelepanu jäätmete utiliseerimisele.

TERVIS JA OHUTUS

Pöörame suurt tähelepanu töötajate tervisele, vastavatele seadustele ja tööohutusreeglite järgimisele tööpaigas.

 • Viime regulaarselt läbi kõikide töötajate tervisekontrolli.
 • Koostame ja uurime riskianalüüse.
 • Kasutame kaasaegseid individuaalseid kaitsevahendeid.
 • Optimeerime tehnoloogilisi protsesse.
 • Jälgime tööriiete ja tootmisruumide puhtust.
 • Ettevõttes kasutatakse töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteeme (Occupational Health and Safety Management Systems). Ettevõttel on sertifikaat OHSAS 18001:2007.